<

MEOESZ ŐVSB
Tájékoztatás


Tisztelt Sporttársak!

A ŐVSB 2024 január 10.-én megtartotta az év első megbeszélését.
Az elhangzott és egyeztetett döntéseket és információkat szeretnénk megosztani a tagsággal.
Az IGP versenysport szempontjából jelentős, fontos kérdés a kiemelt CACIT rendezvények, válogató versenyek és országos bajnokságok szervezése.
A Magyar munkakutya sport nagymértékű fejlődésen ment keresztül az elmúlt évtizedekben. A hazai, kiemelt rendezvényre meghívott külföldi bírók egyöntetű véleménye is az, hogy ezen rendezvényekre kilátogató nézőknek hasonló élményben lehet része a munkák színvonalát illetően, mintha Németország, Csehország, Szlovákia vagy bármely nyugat-európai versenyre látogatnának ki.
A magas szakmai színvonal ellenére a háttérben a szervezőkre jelentős feladat hárul. Nem csak szakmai, hanem financiális szempontból is.

Azt is látjuk, hogy a „szükségből” bevezetett 2 bírós rendszer nem javított annyit a színvonalon, mint amennyi többlet feladattal és kiadással jár. A bizottsági ülésen szó volt róla, hogy maga a kezdeményezés, hogy 2 hasonlóan jól felkészült bíró bírálja el az ágazati munkát, nyilvánvalóan objektívebb, mintha egy bíró figyeli a gyakorlatokat. Azonban ehhez, a bírói továbbképzési rendszerre jelentősebb fejlesztésekre lenne szükség, ami nem az ŐVSB kompetenciája jelenleg.
A tavalyi év őszi szezonjában, ezek a problémák világosan és mindenki számára érzékelhetőek voltak. Sajnos a bírói képzés területén nem kerültek még bevezetésre a nemzetközi FCI szabályok, reméljük hamarosan erre is sor kerül.

A saját részünkről nyitottak vagyunk ezen a területen is egy hatékonyabb együttműködésre a Bírói Testülettel. Ennek azonban kézzel fogható eredményére a tavaszi szezonban még nem számítunk. Ettől függetlenül, egyet értettünk abban, hogy a kiemelt versenyek szervezésére vállalkozó egyesületeket a jövőben anyagilag is jobban támogatni kell. Szeretnénk lehetővé tenni, hogy a jövőben több olyan nemzetközi bíró meghívására is lehetősége legyen a szervezőknek, akik rendszeres részvevői a nemzetközi bírói konferenciáknak, illetőleg több országban is bírói tevékenységet látnak el.

A fenti cél érdekében az alábbi javaslatokat dolgoztuk ki:

1) Az ŐVSB célja, hogy támogatást szerezzen a válogató versenyek minél magasabb színvonalú megrendezéséhez.

2) Szakmai koordinációs tevékenység, mellyel támogatni tudjuk a rendezvény szervezőket, hogy szakmailag a legjobbat tudják kihozni az adott rendezvényből. A jövőben számítunk olyan egyesületekre, klubokra, ahol lehet, hogy az őrző-védő sportokat nem űzik professzionális szinten, viszont a technikai lehetőségeik megvannak egy színvonalas verseny megrendezéséhez. A bizottság szakember gárdája pedig támogatni, segíteni tudja a megfelelő személyi -, és anyagi feltételek biztosítását.

3) Az FCI IGP világbajnokságra történő kvalifikációs rendszer módosítása és egységesítése az IGP FH, majd később a Mondioring vonatkozásában is. Az IGP minden fajtás világbajnokságra vonatkozó változtatási javaslat hátterében az áll, hogy a sportolóknak több versenyzési lehetőségen keresztül tudjunk lehetőséget biztosítani a válogatott keretbe történő bekerüléshez. A magyar kutyasport hírét és tekintélyét a világban növelheti, ha sportolóink nem csak hazai rendezvényeken, hanem nemzetközi CACIT versenyeken is hasonló eredményeket tudnának felmutatni, mint a hazai kiemelt rendezvényeken. Az elmúlt években a környező országokban egyre magasabb színvonalú CACIT versenyeket rendeznek, melyekre az egyre nagyobb indulói létszám és növekvő szakmai színvonal a jellemző.

A bizottság figyelembe véve a hazai rendezésű versenyeken tapasztalt szervezési nehézségeket, illetve a mérsékelt szervezői kedvet, úgy döntött, hogy
2024.01.01.-től abban az esetben egy külföldön szerzett CACIT eredmény is beszámítható a kutyavezető válogatottba kerülésébe, ha az adott versenyző legalább egy hazai válogató versenyen is eredményesen szerepelt. A fenti elv érvényes lesz az IGP FH világbajnokságon történő részvétel esetében is. Mondioringben jelenleg még nincsen hazai szervezésű verseny tervezve, de törekszünk arra, hogy ebben a sportban is legyen Magyarországon szervezett válogató verseny.Így a következő évtől talán minden őrző-védő sportban sikerül egységesíteni a válogatási rendszert.

A válogatottba kerülés részletes szabályozása, a www.ovsb.hu oldalon a „szabályzatok” menüpont alatt találhatóak.

A "vizsganaptár" menüpont alatt találhatóak a 2024. évi vizsgák, versenyek.

Üdvözlettel.
ŐVSB