MEOESZ ŐVSB


Tájékoztatás a bírói kollégium bevezetéséről.


A MEOESZ Munkakutya Bírói Testülete közgyűlésén szavazott a bírói kollégium bevezetésének lehetőségéről a hazai IGP kiemelt rendezvényeken.

Az alábbiakban az Őrző-védő Sportbizottság nevében szeretnélek tájékoztatni benneteket a bírói kollégium intézményéről.

A BT ülést Korózs András Elnök úr vezette le és személyes tanácsaival tapasztalataival segítette helyes irányba terelni a közgyűlés munkáját, amit ez úton is köszönünk neki.

A kiemelt IGP rendezvények szervezése, szakmai felügyelete az ÖVSB egyik feladata, ami az elmúlt évek tapasztalata alapján egyáltalán nem könnyű feladat.
Sok féle érdek és szempont figyelembevételével kell az időpontokat és a rendező szervezeteket kiválasztani. A rendező szervezetek feladata is jelentős a rendezvények előkészítése és lebonyolítása során, mely sok esetben jelentősebb költségekkel is terheli azokat az egyesületeket, aki vállalkoznak a szervezésre.

Közös érdekünk, hogy ezek a rendezvények nemzetközi színvonalon kerüljenek megrendezésre és az itt kapott eredmények alapján olyan csapat/ok képviseljék hazánkat a különböző világversenyeken, akik ott is hasonlóan megállják a helyüket, mint Magyarországon.

Az elmúlt 10 év eredményei azt mutatják, hogy egyértelműen fejlődik a honi munkakutya sport és azok a sportolók, akik idehaza a válogató versenyeken kiemelkedően teljesítenek azok külföldön is az élmezőnyhöz tartoznak.

A fenti eredmények nem egy szervezet, hanem több csoport, csapat munkájának eredménye, ahol a trénerek és kutyavezetők egyaránt igyekeznek a legmodernebb ismeretekkel és módszerekkel kiképezni a kutyákat. A fejlődés csak velük együttműködve közösen elképzelhető.

A munkát értékelő bírók szerepe is felértékelődik, hiszen csak olyan bíró képes építő jellegű szakmailag előre vivő bírálatra, aki maga is tisztában van a nemzetközi trendekkel és rendszeres résztvevője azoknak a nemzetközi eseményeknek, ahol az IGP sport legjobbjai megfordulnak.

A bíró személyének kiválasztása mindig egy kényes kérdés, hiszen nagyon sok versenyzőnek van már nemzetközi tapasztalata és szeretné, ha felkészült bíró a szabályzat helyes értelmezésével bírálná el a teljesítményét. A bíró személye gyakran kihatással van a rendezvényen indulók létszámára is, ezért a rendező szervezetek szeretnének a bíró személyében érdemi döntést hozni.

Az Őrző-védő Bírói testület a versenyek objektivitásának növelése érdekében javaslatot tett egy társbírós rendszer bevezetésére.

Azt gondoljuk, hogy ez egy előre vivő és nemes gondolat abban az esetben, ha az ebből fakadó többlet költségek nem a rendezőt terheli és ha a „társbíró” megfelelő felkészültséggel és a meghívott bíróval hasonló szemlélettel rendelkezik!

Az eredeti verzióban ezeket a fontos elemeket sokan nem láttuk biztosítottnak, ezért nem támogattuk a társbírós rendszer ilyetén formában történő bevezetését. Hangsúlyozzuk azonban, hogy az alapgondolat helyes és előre mutató!

Ezért is örültünk annak, hogy Korózs András Elnök úr javaslatára nem társbírós rendszerről hanem bírói kollégiumról döntöttünk, melynek intézményét a közgyűlés megszavazta!

Fontos azonban, hogy ennek az intézménynek a pontos részleteit és szabályozását az FCI szabályokkal összhangban alakítsuk ki úgy, hogy ez a versenyzőknek a lehető legtöbb szakmai profitot a szervezőknek pedig a legkevesebb többlet költséget jelentse!

Az első lépésként Korózs András Elnök úr lefordíttatta a teljesítmény bírókra vonatkozó FCI rendelkezést, ami bár 10 éve érvényben van, de eddig a Bírói Testület ezt teljesen figyelmen kívül hagyta!

Az új szabályozást már ennek az FCI szabályzatnak a figyelembevételével szeretnék kidolgozni, ami számos lehetőséget tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a verseny bírói kollégiumban dolgozók képzettsége és szakmai felkészültsége a nemzetközi szintnek megfelelő legyen.

Az ÖVSB a közeljövőben egyeztetni fog a BT. tel ezen szabályozással kapcsolatban, melynek eredményéről tájékoztatjuk majd a IGP Sport iránt érdeklődőket.

Addig is jó egészséget és sikeres felkészülést kívánunk mindenkinek!

ŐVSB